Translate

Monday, November 29, 2010

Hantu Bukit

Hantu bukit merujuk kepada sejenis makhluk yang berkeliaran dikawasan bukit. Hantu bukit sering dikatakan mengusik orang yang lemah semangat. Hantu ini tinggal di bukit dan sekiranya seseorang dari kaum Semai bermimpi melihatnya, dia harus menjadi Halak (Dukun).Hantu bukit tidak dipelihara dan terdapat secara bebas.

Kebiasaannya,orang yang melalui kawasan bukit tanpa membaca pelindung apa daripada ayat Al Quran,meraka akan diganggu makhluk yang dinamakan sebagai hantu bukit ini dalam pelbagai bentuk.

No comments:

Post a Comment